Partia Demokratike për bllokimin e barit për leuceminë:

Përmes një deklarate të deputetes Albana Vokshi, Partia Demokratike pretendon se drejtuesit e Ministrisë së Shëndetësisë kanë bllokuar për të paktën 5 muaj një bar të domosdoshëm për kurimin e leucemisë.

Për bllokimin e barit për leuceminë:

Në përgjigje të pretendimit të ngritur prej deputetes Albana Vokshi sqarojmë se Ministria e Shëndetësisë nuk ka bllokuar për asnjë ditë barin “Fludarabine”, por ka ndërmarrë veprimet e nevojshme ligjore për furnizimin e vijueshëm të tregut me barin në fjalë.

“Fludarabine 10 mg” ka qenë i autorizuar për tregtim me Urdhër Ministri nr. 392, datë 01.07.2009, për një afat 5-vjeçar. Pas datës 30 qershor 2014, pra me përfundimin e afatit të regjistrimit të barit, “Rejsi Farma” vazhdoi ta furnizojë si bar të paregjistruar, por duke marrë lejet përkatëse të importimit për raste të tilla nga Ministri i Shëndetësisë.

Ndërsa më 1 maj 2015, edhe pse bari “Fludarabine” nuk ishte i regjistruar, nisur nga rëndësia e tij për mjekimin e pacientëve, Komisioni Teknik i hartimit të Listës së Barnave të Rimbursueshme (LBR) propozoi që bari të ishte pjesë e LBR 2015. Fondi lidhi kontratë me shpërndarësin “INCOMED” për furnizimin e tregut, dhe në zbatim të kontratës, Ministria e Shëndetësisë ka dhënë leje importi për bar të paregjistruar.

Ndërkohë që më 20 maj 2015, Agjencia e Barnave regjistroi barin “Fludarabine” të kompanisë “Genzyme” dhe në LBR 2016, hyrë në fuqi më 1 qershor 2016, bari tregtohet nga “Rejsi Farma” si shpërndarës farmaceutik i autorizuar nga kompania prodhuese.

Për sa i përket furnizimit të tregut e vërteta është se nuk ka patur asnjëherë mungesë të barit “Fludarabine”, ashtu siç e tregojnë edhe të dhënat publike ne faqen e internetit të Fondit për sasinë e çdo bari të rimbursuar sipas muajve:

 

Prill 15 – 120 tableta

Maj 15 – 250 tableta

Qershor 15 – 250 tableta

Korrik 15 – 300 tableta

Gusht 15 – 310 tableta

Shtator 15 – 420 tableta

Tetor 15 – 420 tableta

Nëntor 15 – 365 tableta

Dhjetor 15 – 275 tableta

Janar 16 – 300 tableta

Shkurt 16 – 115 tableta

Mars 16 – 60 tableta

Prill 16 – 160 tableta

 

Postuar më:2016-06-28